Powtórzysz się, falo

NURT 03.  |  KWIECIEŃ-MAJ 2021  |  PULA: 1000 PLN

nagrodyRegulamin

Cykliczny Konkurs Poetycki NURT

3. EDYCJA  |   Kwiecień-Maj 2021   |  SPONSOR: yacht-delivery.pl, sevenseas.pl, APRILIA

Konkurs jednego wiersza z tematem: Powtórzysz się, falo.

Termin oddawania zgłoszeń (zmieniony!): 23.05.2021
Etap 1: Głosowanie: 24-30.05.2021 (do 18:00)
Etap 2: Jury: 30.05.2021
Wyniki: 31.05.2021 (poniedziałek)

Zgłoszenia konkursowe prosimy kierować na maila konkurs@poetycki.pl w temacie wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko, oraz tytuł wiersza. Wiersz może być załączony jako plik (.pdf z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem w nazwie) lub wpisany bezpośrednio w treści wiadomości (wraz z wyróżnionym tytułem). Wiersz należy podpisać prawdziwym imieniem i nazwiskiem – nie przyjmujemy zgłoszeń podpisanych pseudonimem.

Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Preferujemy wiersze wcześniej nienagradzane i niepublikowane.

Nagrody

 1. Zwycięzca – 500 PLN, medal NURTu, dyplom, artykuł* + baner główny** + promowany post na Facebooku i Instagramie,
 2. Wyróżnienie – 200 PLN, dyplom, artykuł* + post na Facebooku i Instagramie;
 3. Nagroda Publiczności – 100 PLN, dyplom, artykuł* online + post na Facebooku i Instagramie.

Nagrody 3. edycji Cyklicznego Konkursu Poetyckiego NURT ufundowali:
Seven Seas Yacht Delivery, Seven Seas – Rejsy i Eventy, Aprilia Laurin Ocean Cruiser i Patroni Projektu Poetyckiego (Patronite).

* dowolnego rodzaju artykuł (poezja, portret, wywiad, esej, podcast, film itp.) nagrodzonego twórcy, publikowany w e-magazynie Poetycki.pl.
** artykuł wyróżniony na dużym banerze strony głównej (poetycki.pl).

 Regulamin: Zgłoszoszenia

 1. Jeden autor może wysłać na konkurs tylko jedno zgłoszenie zawierające jeden wiersz.
 2. Wszelkie zgłoszenia zawierające mowę nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym będą automatycznie odrzucane.
 3. Termin składania zgłoszeń oraz termin głosowania zostają określone w dniu ogłoszenia konkursu na stronie organizatora.
 4. Zwycięzca konkursu oraz wyróżnieni autorzy zostaną wybrani drogą głosowania.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez stronę poetycki.pl/konkurs, na zasadach określonych przez organizatora.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 7. Przesłanie utworu konkursowego oznacza zgodę autora na:
  – upublicznienie danych osobowych (imienia i nazwiska),
  – nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów na stronie internetowej organizatora celem przeprowadzenia głosowania,
  – gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
 8. Zwycięzca konkursu podlega 3-miesięcznej, a autorzy wyróżnieni jednomiesięcznej karencji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.
 10. Organizator konkursu ma obowiązek przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela organizator poprzez email: konkurs@poetycki.pl
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia niezależnych okoliczności, uniemożliwiających mu przeprowadzenie konkursu według pierwotnego planu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli podczas głosowania wykryte zostaną próby oszustwa. O tego typu zmianie Organizator zobowiązuje się powiadomić każdego z uczestników konkursu poprzez wiadomość email, a także ogłosić oficjalnie nowe zasady roztrzygnięcia konkursu.
 14. Strona regulaminu konkursu: https://poetycki.pl/regulamin/

czytaj cały regulamin

NURT #2 ONA

02-03.2021 (Zakończony)

NURT #1 Martwa natura

01-02.2021 (Zakończony)