Pijawki – z cyklu Pijawki, olej na płótnie, 90x100cm, 2010 r.

Pijawki – z cyklu Pijawki, olej na płótnie, 90x100cm, 2010 r.

Przynęta – z cyklu Pijawki, olej na płótnie, 100x200cm, 2010 r.

Przynęta – z cyklu Pijawki, olej na płótnie, 100x200cm, 2010 r.

Karolina Spyrka

Urodzona 27 kwietnia, 1987 roku w Krakowie. Studiowała malarstwo na ASP w Krakowie. W 2012 roku otrzymała tytuł magistra sztuki. Od roku 2013 jest studentką środowiskowych studiów doktoranckich na swojej macierzystej uczelni. Od początku studiów magisterskich angażowała się w projekty o charakterze interdyscyplinarnym. W trakcie studiów dokonała wyboru pracowni, w których miała możliwość realizowania się w takich mediach sztuki jak: wideo, fotografia, malarstwo monumentalne, malarstwo klasyczne, instalacja. Jako absolwentka i doktorantka kontynuuje swoje działania interdyscyplinarne. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Angażowała się w wiele projektów kulturalnych, edukacyjnych, współpracując z takimi instytucjami jak MOCAK, Bunkier Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie. Brała udział w wystawach zbiorowych, m. in. Kombucha, Galeria Bunkier Sztuki, oraz projektach artystycznych t.j: Po co jest sztuka? MOCAK. Była jednym z koordynatorów festiwalu sztuki niezależnej Zbiornik Kultury 2014. Uczestniczyła w tegorocznym Cracow Gallery Weekend/ Krakers, gdzie prezentowała swoją indywidualną wystawę: „Ręka, noga, mózg na ścianie” w galerii ARTzona. Jest uczestniczką tegorocznego WROart Bienale 2015. Od 2012 pracuje jako nauczyciel przedmiotów artystycznych w prywatnych szkołach malarstwa i rysunku. W 2013 roku została zatrudniona jako nauczyciel visual art w VII PALO International Baccarauleate School w Krakowie. Współpracowała także z Muzeum Narodowym w Krakowie na stanowisku edukatora. W swojej twórczości prowadzi dochodzenie, w którym analizuje swoją artystyczna drogę i prywatną historię. Uprawia autoetnografię, badając siebie i członków swojej rodziny. Dokumentuje przestrzenie (i wypełniające je obiekty), w których dorastała i w których funkcjonuje obecnie. Obsesyjnie gromadzi archiwum. Pragnie opisać rodzinę na poziomie osobistym i ogólnoludzkim jako specyficzny habitat. Środowisko zarówno kształtowania się jak i opresji. Zajmuje się działaniami interdyscyplinarnymi: malarstwem, wideo, instalacją, sztuką dokumentacji, fotografią, tekstem.